ЗА БЕЛЕЖИТИТЕ РАННОХРИСТИЯНСКИ ПАМЕТНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ

България далеч не е периферия от гледна точна на раннохрискиянски паметници.

от Деян Янчев


Това твърди Александър Минчев, първият български археолог и историк поканен да изнесе лекция в Папския институт по християнска археология в Рим.

Причините, според археолога са две. Първо, защото България е най-близкият район до първата християнска столица Константинопол. Второ, защото по Българското Черноморие през V и VI век има бум на християнската архитектура и изкуство, като има влияние както от Константинопол в архитектурата, и от Изтока – оттам идват мозайки и някои други идеи за плановете на базилики и църкви.

В България са намерени повече раннохристиянски реликварии отколкото в Израел”
— Александър Минчев

Голяма част от българските находки са намерени на място, в самите църкви, произходът и датировката са известни, докато голяма част от находките в Израел, Мала Азия, където е имало цъфтяща християнска култура в периода IV-VII век, са случайни, малко са находките, открити по време на разкопки.

Според А. Минчев уникални са и откритите и съхранени християнски стенописи и паметници от Античната крепост на нос Свети Атанас край Бяла: изключително добре запазената олтарна мраморна маса от V-VI в.; стенописа с образ на младия Исус Христос; двата фрагмента с частично запазени надписи с имената на латински на Св. Богородица и на Иисус Христос – най-ранните надписи открити в България; трите последователно изградени баптистерия в раннохристиянската базилика на нос Св. Атанас – едни изключително интересни и редки находки от ранновизантийския свят и много други.

3-'14

Впечатляваща е и реставрацията на олтарната част от базиликата на нос Св. Атанас. Макар и частична – няколко колони, част от олтара и олтарната маса, посетителя може да придобие ясна представа как е изглеждало мястото в древността.

Всичко това свидетелства, че страната ни е имала важно значение и съществен принос за разпространение на християнството, религията станала основа на нашата цивилизация.