ОБРАТНА ВРЪЗКА

Вашето мнение е важно за нас!  

Нашият екип винаги отделя необходимото внимание и време, за да прегледа всички постъпили идеи и обмисля най-интересните и полезните от тях.

За въпроси, предложения или за предявяване на ЖАЛБИ и СИГНАЛИ, моля попълнете следната форма:

Благодарим Ви за отделеното време и внимание!