ОБРАТНА ВРЪЗКА

Вашето мнение е важно за нас!  

Нашият екип винаги отделя необходимото внимание и време, за да прегледа всички постъпили идеи и обмисля най-интересните и полезните от тях.

За въпроси, предложения или за предявяване на ЖАЛБИ и РЕКЛАМАЦИИ, моля попълнете следната форма:

Помогнете ни да популяризираме Античната крепост на нос Св. Атанас по-добре, като попълните нашата кратка анкета:

Благодарим Ви за отделеното време и внимание!