АНТИЧНИЯТ РЕГИОН НА ОДЕСОС – ЦЕНТЪР ЗА КЕРАМИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

Варненският регион е бил голям център за керамично производство през Късната античност.

от Деян Янчев


Варненският регион е бил един от най-важните центрове на керамично производство през късната античност. Неговата продукция е задоволявала нуждите на местния пазар и е била изнасяна извън пределите на днешна България.

От началото на археологическите проучвания на нос Свети Атанас през 2009 г. до днес са разкрити шест пещи за битова керамика. Две от тях са запазени в много добро състояние и са консервирани за бъдеща реставрация.

През 2012 г. на 3 км. южно от град Бяла в района на къмпинг „Луна“ (хотел „Сол Луна Бей“) е разкрита и пещ за строителна керамика. Късноантичната пещ е била двукамерна с вертикална тяга и се е състояла от няколко взаимосвързани конструктивни елемента – долна камера, подпора, скара, горна камера, канал и предпещна яма. Пещта е датирана от V-VI век. Съоръжението е било използвано предимно за производство на керемиди и тухли за укрепителни съоръжения и обществени сгради на нос Свети Атанас. Мястото за построяването й на вече несъществуващия нос Свети Йоан е било избрано заради наличието на подходяща глина и вода. Със средства отпуснати от ръководството на хотел „Сол Луна Бей“ пещта за строителна керамика бе изцяло реставрирана и експонирана за посетители.

Untitled
Пещ за строителна керамика на нос Св. Йоан

През 2013 г. пещта бе използвана като прототип по проекта на Кинестетик Проджект ООД – „Късноантичните пещи за строителна и битова керамика от района на Варна” представен във Варненския Археологически музей.

Макет „Късноантичните пещи за строителна и битова керамика от района на Варна” Художника: Деян Веков
Макет „Късноантичните пещи за строителна и битова керамика от района на Варна” (Художник: Деян Веков)