Конференция в памет на проф. Рашо Рашев събра над 90 учени

80-тата годишнина от рождението на проф. д.и.н. Рашо Рашев бе отбелязана с тридневна научна конференция в Шуменския университет. Доц. д-р Валери Йотов и Деян Янчев, археолози и учени от Общинския културен институт /музей/ – гр. Бяла, също уважиха бележития български историк и археолог със своето участие в авторитетния научен форум.


Организатор и домакин на конференцията, която се проведе от 14 до 16 ноември 2023 г., бе Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“. В нея се включиха 91 изследователи от български и чуждестранни университети, научни организации и институти. Темата на форума бе насочена към историята и археологията на Югоизточна Европа през Средновековието.

Според декана на Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет доц. д-р Тодор Тодоров, в конференцията участваха три поколения учени, които са свързани с изследванията на уважавания историк и археолог Рашо Рашев. “Първата група това са съратниците, в най-добрия смисъл на думата, на проф. Рашев. Тези, с които заедно е започнал своето изграждане като проучвател на българското Средновековие. Без съмнение водещо място тогава сред тях заема проф. Станислав Станилов. Следващата група са преподавателите и учените от моето поколение, на които проф. Рашев помагаше много. И младото поколение – тези, които тепърва правят първите крачки в областта на средновековната българска археология. Това са една група от 20 докторанти, които оформят третото ниво на последователите на проф. Рашев”, посочи той при откриване на научния форум.

Доц. д-р Валери Йотов представи доклад на тема “Бойни ножове от българското средновековие” по време на научната конференция в Шумен
Снимка: ОКИ /музей/ – гр. Бяла

Големият български археолог проф. д.и.н. Рашо Рашев е  бил преподавател по история и археология на Първото българско царство в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” и Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. От 2 юли 2007 г. до смъртта си на 28 февруари 2008 г. е директор на Археологическия институт с музей при Българската академия на науките. Проф. Рашев се посвещава на най-мащабните археологически проучвания на столицата Плиска и нейната околност. В средата на 70-те години на миналия век ръководи проучванията в Дворцовия комплекс на Плиска.

На 16 ноември, последния ден от конференцията, се проведе кръгла маса, посветена на личността и делото на големия български археолог проф. д.и.н. Рашо Рашев
Снимка: ОКИ /музей/ – гр. Бяла

Научната конференция завърши на 16 ноември 2023 г. в НИАР „Плиска“ с поднасяне на цветя пред барелефа на учения и връчване на ежегодната студентска награда „Проф. д.и.н. Рашо Рашев“.