Музеят в Бяла участва в международен курс, посветен на целите на ООН за устойчиво развитие


Курсът се състои от поредица от онлайн семинари през септември месец и основната му цел е да подпомогне музеите да разберат по-добре Програма 2030 на ООН и нейните 17 общи цели за устойчиво развитие и как музеите могат да участват в създаването на едно по-добро бъдеще за всички нас.

Музеите могат да играят много роли в осъществяването на Програма 2030, като например да опазват културното наследство и предоставят достъп до колекции, образование, обществено участие, създаване на работни места, обучение, партньорства, изследвания и др. Подходите за устойчиво развитие помагат на музеите да „правят повече добро и да нанасят по-малко вреда“, като се фокусират върху справянето с големите предизвикателства, пред които са изправени хората и природата на местно и глобално ниво.

Инициативата се организирана от Мрежата на европейските музейни организации (NEMO) и Международния център за изследване на опазването и реставрацията на културни ценности (ICCROM), а онлайн семинарите се водят от Хосе Луис Педерзоли младши от ICCROM и Хенри МакГий от Curating Tomorrow.

Чрез този онлайн курс, NEMO и ICCROM си сътрудничат, за да развият капацитета на музейните работници, за да разберат напълно програмата за устойчиво развитие и нейните цели, да формулират ключови предизвикателства или стремежи, ориентирани към постигането им и успешно да планират и приложат идеите си на практика. Семинарът използва ресурси, създадени от инициативата Our Collections Matter на ICCROM, по-специално онлайн Toolkit, ресурс с отворен достъп, включващ над 400 практически инструмента, събрани от сектора на културното наследство и извън него.

Това е второто обучение, организирано от NEMO, в което служители на ОКИ са допуснати за участие през последните две години.