Честит Международен ден на музеите 2023!

По повод на Международния ден на музеите – 18 май, Общинският културен институт /музей/ – гр. Бяла представя първа дигитална нумизматична изложба.


Изложбата, която е кръстена „Пътуване през съкровищата на Античността“, представя малка част от монетните находки открити при проучването на тракийското светилище на нос Св. Атанас и обхваща период датиращ от V век пр. Хр. до I век сл. Хр.

Изложбата може да бъде разгледана на следния линк: Пътуване през съкровищата на Античността.

Международният ден на музеите е въведен през 1977 год. с цел повишаване на обществената осведоменост относно факта, че музеите са важно средство за културен обмен, обогатяване на културите и развитие на взаимно разбирателство, сътрудничество и мир между народите. Миналата година повече от 37 000 музея участваха в събитието в около 158 държави и територии.

Тази година мотото на празника е „Музеи, устойчивост и благополучие“.

Музеите имат ключов принос за благосъстоянието и устойчивото развитие на нашите общности. Като доверени институции и важни нишки в нашата споделена социална тъкан, те са уникално позиционирани да създадат каскаден ефект за насърчаване на положителна промяна.

Всяка година от 2020 г. насам, Международният ден на музеите подкрепя набор от цели от Целите за устойчиво развитие на ООН. През 2023 г. фокусът на мероприятието пада върху:

Цел 3 Глобално здраве и благополучие: Осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благополучието за всички на всички възрасти, по-специално по отношение на психичното здраве и социалната изолация.
Цел 13 Действия по отношение на климата: Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и неговите въздействия, като се възприемат нисковъглеродни практики в Глобалния север и стратегии за смекчаване в Глобалния юг.
Цел 15 Живот на сушата: Защита, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на сухоземните екосистеми, усилване на гласовете на местните лидери и повишаване на осведомеността относно загубата на биоразнообразие.

Тъй като използването на иновативни IT технологии при разпространението на културно съдържание спомага за намаляване на социалната изолация, със своята първа дигитална нумизматична изложба Историческият музей в Бяла се присъединява към глобалните усилия за постигане на Цел 3 Глобално здраве и благополучие.