Монета на музея в Бяла сред отличниците в конкурс на БНБ

Лика на монета от фонда на Общинския културен институт /музей/ – гр. Бяла ще бъде използван в Програмата за емитиране на възпоменателни монети на Българската народна банка (БНБ) за 2023 год.


Сребърната монета е посветена на Цар Михаил III Шишман (1323-1330). На лицевата страна на монетата е изобразен Христос седнал на трон с нимб, туника и мантия, а на обратна страна – царят възседнал кон и държащ в дясната си ръка скиптър с кръст на върха. Монетата е открита при археологическите проучвания на Късноантичната крепост на нос Света Атанас край Черноморския град Бяла.

През 2023 год. БНБ предвижда пускането в обръщение на сребърна възпоменателна монета, посветена на българския монарх. В тази връзка националната банка проведе анонимен конкурс за изработване на проекти за сребърна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Михаил III Шишман“. На първо място е класиран проекта на Силвия Борисова, реставратор в Регионалния исторически музей в Бургас, която използва в проекта си лика от монетата на Историческия музей в Бяла. Специалисти нумизмати коментираха, че изображението на Цар Михаил III Шишман от монетата от Бяла е най-детайлното и ясно, което са виждали.

Сребърна монета на Цар Михаил III Шишман (1323-1330), музеен фонд на Общински културен институт /музей/ – гр. Бяла

Към монетосеченето на българският владетел Михаил Шишман (1323-1330), основоположник на последната царска династия от Второто Българско царство, тази на Шишмановци, със сигурност могат да се отнесат един тип сребърни монети, отличаващи се със своя добър стил и грижлива изработка. По художествени достойнства те заемат първо място в средновековното българско сребърно монетосечене. С тяхното производство продължава традицията установена по времето на цар Теодор Светослав (1300-1321) за отсичане на сребърни монети с плоско ядро. Върху реверса на монетите на Михаил Шишман царят е представен като конник – иконографски тип, въведен в българското монетосечене от цар Константин Асен (1257-1277), който през XIV в. става почти постоянен върху монетите на българските владетели.

Възпоменателната монета на БНБ ще бъде разпространявана от догодина с опаковка-диплянка, в която ще бъде поместена информация и изображения, свързани с конкретната тема. А оригиналната монета е реставрирана и ще бъде изложена в постоянната експозиция на Общинския културен институт /музей/ – гр. Бяла.