Печатна работилница за малчугани по случай празника на българската азбука в Бяла

По случай 24 май – „Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост“ Общински културен институт /музей/ – гр. Бяла в партньорство с фотографа Галина Йотова организираха „Работилница по печат“


Образователната инициатива се проведе на 17 и 18 май в рамките на проект „Буквите са красиви“ и бе насочена изцяло към деца в начален курс на обучение, подрастващи и учащи в гимназиален клас. Целта на „Работилницата по печат“ бе да поведе децата на вълшебно пътуване през време и пространства, за да се докоснат до красотата и магията на буквите и създаденото с тяхна помощ.

Работилницата започна с аудио-визуално представяне, което запозна младата публика с любопитната история на Яков Крайков – първият българин, отпечатал четири книги на кирилица в печатница във Венеция през 16 век. Всеки малчуган имаше възможност да отпечата текст от предварително подготвена страница с уникалния шрифт на Яков Крайков, като готовия отпечатък остана за спомен на детето. Последва забавно самостоятелно печатане, което се състоеше в набор на собствен текст с печати – букви от българската азбука в различни цветове.

Проектът „Буквите са красиви“ е пътуване през историята на печатната книга и родните ни букви. Той е уникален с възможностите да представи един по-различен и интригуващ разказ към осмисляне на азбуката ни и съществения български принос за разнообразието на европейската култура. Инициативата се реализира с помощта на Национален фонд култура към Министерство на културата, а Историческият музей в Бяла е партньор по осъществяването ѝ.