Представиха книгата „История на Бяла“ за Международния ден на музеите

За Международния ден на музеите – 18 май, в Бяла бе представена книгата „История на Бяла“ – първото печатно произведение описващо цялата хилядолетна история на Черноморския град от древността до 1989 год.


Мероприятието бе организирано от Общински културен институт /музей/ – гр. Бяла.

На събитието присъстваха археологът от РИМ Варна, отговорен редактор и автор на първи раздел от книгата – доц. д-р Валери Йотов, преподавателят от Икономически университет-Варна и автор на втори раздел от книгата – чл.-кор. проф. д. ист. н. Иван Русев, авторите Александър Минчев, Борислав Дряновски и д-р Йото Валериев, видни местни жители, просветни и културни дейци.

Официални гости на представянето на книгата бяха (от ляво надясно): инж. Пеньо Ненов – кмет на община Бяла, Анастас Трендафилов – председател на Общински съвет Бяла, Борислав Дряновски, Александър Минчев, чл.-кор. проф. д. ист. н. Иван Русев и доц. д-р Валери Йотов
На представянето на книгата “История на Бяла” авторите разказаха пред местната публика за своя близо 10 годишен научен труд и усилие да се събере в едно издание историята на града и района

Авторите на книгата коментираха, че написването на печатното издание е предтавлявало изключителен интерес от историческа гледна точка, тъй като, въпреки че е малък, градът е един от малкото със своята непрекъсваемост на съществуване през почти всички епохи. За беленци обаче тази история е и нещо много повече, защото тя е пропита със солта на земята им от древността до наши дни. За беленци този разказ не е само брънка от историята, а изстрадан спомен в много родове. „Както и да бъде прочетена историята на Бяла, винаги трябва да помним, че най-важното са хората. Не само знайните и споменатите в историята беленци, но също така и всички, които са ставали в ранни зори да отидат на нивата, да излязат в бурното море, да застанат до занаятчийския тезгях, да научат на четмо и писмо децата, да приемат и благословят в храмовете, да помагат при страдание, да се радват при успехи“, разказва доц. д-р Валери Йотов.

“Бяла заслужава тази история!”

Александър Минчев

Международният ден на музеите е въведен през 1977 год. с цел повишаване на обществената осведоменост за ролята на музеите в развитието на обществото. Тази година празникът акцентира върху силата на музеите за развитие на общността чрез образование. Чрез своите колекции, изложби и програми, музеите подкрепят демократичните ценности, предоставят възможности за учене през целия живот на всички и допринасят за формирането на едно информирано и ангажирано гражданско общество.