ЗА БАПТИСТЕРИИТЕ ОТ НОС СВЕТИ АТАНАС

Късноантичните кръшелни помещения на нос Свети Атанас са редки паметници на раннохрискиянската култура.

от Деян Янчев


В раннохристиянския комплекс в крепостта на нос Св. Атанас, гр. Бяла археолози откриха три помещения за покръстване – кръщелни или баптистерии. За тези интересни открития разказаха ръководителите на научната експедиция доц. д-р Валери Йотов и Александър Минчев.

Баптистерий 1 е бил изграден в северната половина на предверието на базиликата. Според формата на басейна се отнася към тип „кръг в правоъгълник”. Често срещан тип е за Изтока, поради което другото наименование е „сирийски” тип. Това е единственият засега баптистерий с такава форма в България.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Александър Минчев пред Баптистерий № 1

В тази си част, където се е намирал баптистерий 1, предверието е било украсено със стенописи и надписи. Между по-големите има един със запазен частично образ на светец (възможно – Исус Христос). Има също два фрагмента с частично повредени надписи с имена на латински: MARI[A] и HІE[S]US (или HРE[S]US). Засега, това са и най-ранните надписи с имената на Св. Богородица и на Иисус Христос от българските земи.

През 2010 г., в най-източното помещение – част от намиращата се северно от базиликата триделна сграда бе проучен кръстовиден баптистерий, а през 2012 г. под него се откри структурата на друг, по-ранен. Стратиграфската позиция ни накара да ги определим като баптистерий 2А (по-ранният) и баптистерий 2Б (по-късния).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Баптистерий № 2Б
Баптистерий № 2А
Баптистерий № 2А

Баптистерий 2Б (по-късният/горният) има форма на кръст, в чиито център е оформен цилиндричен басейн с по две стъпала от четирите страни. В най-късния етап от използването басейнът е бил с малък размер.

Баптистерий 2А (проучен в 2012 г.; по-ранният/отдолу) е с басейн, който е еднакъв по форма с басейна на баптистерий 1, но ориентиран в посока север-юг. Неговият улей за оттичане на водата е насочен в северна посока и също е оформен от продълговата амфора. Баптистерий 2А се отнася също към тип „кръг в правоъгълник”.

Без съмнение, по-ранният от тия два баптистерия (2А) е изграден след разрушаването на баптистерий 1 (в предверието на базиликата), което е станало в средата на V в. Помещението на този ранен баптистерий (2А) е имало входове в източния и в западния зид. Навярно в първата половина на VІ в. е бил изграден горният баптистерий 2Б, който след няколко поправки е бил използван до първите десетилетия на VІІ в.

“Без съмнение, Античната крепост на нос Св. Атанас е един изключителен културен паметник, представящ няколко епохи и то с много интересни обекти и находки. Мисля, че специално откритите три баптистерия (кръщелни) са уникални за Западното Черноморие.”
— д-р Константин Кера

Може да се приеме със сигурност, че баптистерий 1 е бил използван в първите години на покръстване на местното население – предимно възрастни. По тази причина басейнът му е с по-големи размери и дълбочина. Приблизително със същите размери (но ориентиран север-юг) е и следващият като хронология баптистерий 2А. Най-късният баптистерий 2Б е с по-малък размер на басейна – навярно вече за кръщаване основно на новородените.