СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО И МУЗЕЯ В БЯЛА ЗА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

На 28 октомври 2015 г. по случай патронния празник на училището си и Деня на народните будители, ученици от ОУ „Отец Паисий“, гр. Бяла организираха презентация в сградата на Общинския културен институт /музей/ – гр. Бяла.

DSC04128

220px-Istoriya-slavyanobulgarska
Първа страница от „История славянобългарска“ (Източник: Интернет)

Темата на презентацията бе посветена на патрона на училището Св. Паисий Хилендарски. Св. Паисий Хилендарски (1722–1773), често наричан още Отец Паисий, e български народен будител и духовник, автор на „История славянобългарска“. Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположника на българското Възраждане. Канонизиран е за светец на Православната църква.

„История славянобългарска“ е първото възрожденско (на просвещението) произведение на българската историография, написано в Хилендарския и Зографския манастир в периода 1760–1762 г. Нейният пръв препис е дело на Софроний Врачански от 1765 г.

След презентацията, учениците посетиха Античната крепост на нос Св. Атанас, където занаятчията Станислав Дойчев им преподаде урок по грънчарство.

DSC04133 DSC04140