ОТНОСНО ДРЕВНИТЕ КАМЕННИ КОТВИ

Древните каменни котви са историческо свидетелство на хилядолетната история на корабоплаването в Черно море.


Измежду многобройните успехи на българската подводна археология, постигнати в продължение на двадесетгодишното и съществуване, заслужава особено внимание един факт, който все още се възприема като сензация: откриването на голямо количество древни каменни котви. Силното впечатление се подкрепя от обстоятелството, че досега само по българското крайбрежие са намерени каменни котви.

Picture3
Реконструкция на каменен щок на котва, открит при подводната експедиция в залива Св. Атанас през 1989 г.

Дълго време се смяташе, че корабоплаването в Черно море през древността не е било възможно за външни мореплаватели. Причините, които обикновено се изтъкваха, са неблагоприятните атмосферни условия, описани още от древногръцките писатели: гъсти, непрогледни мъгли, голяма облачност, продължителни северни ветрове и внезапни бури, особено силни през зимата. Към всичко това неизменно се прибавя силното насрещно течение в Босфора, трудно преодолимо и от днешните ветроходи.

Мнозина съвременни автори са на мнение, че корабоплаването в Черно море станало възможно след усъвършенстването на навигацията и създаването на кораби със скоростно гребане, които са били в състояние да преодолеят силното насрещно течение в Босфора. Това станало по времето на великата гръцка колонизация (VIII—VI век пр.н.е.), която обхванала цялото Средиземноморие и бреговете на Черно море.

1704
Аргонавтите (Снимка: Интернет)

Древните предания, в които е отразено ранното запознаване на гърците с Черноморския басейн, са легендата за златното руно и пътешествието на аргонавтите в Черно море, която разказват много гръцки писатели, но най-занимателно е описанието на живелия през III век пр.н.е. Аполоний Родоски, а също митът за заточението на Ифигения, дъщерята на микенския цар Агамемнон, в Таврида (Кримския полуостров) и свързаното с този мит пребиваване на обожествения гръцки герой Ахил на остров Левка (днес о. Змийски при устието на река Дунав). Бреговете на Черно море са били познати и на автора на древногръцките епични поеми „Илиада“ и „Одисея“, чието съставителство се поставя в периода между X и VIII век пр.н.е. Непоследователността и откъслечността на сведенията в тези предания обаче караха учените да допускат, че ранните плавания в Черно море са имали случаен характер. Откриването на голямо количество древни каменни котви стопи и последните съмнения: сведенията за Черно море в ранните гръцки предания са резултат от продължителни, редовни плавания в периода далеч преди гръцката колонизация.

DSC02368
Котвата след реставрация

След две десетилетия подводна архиология, не само голямото количество, но и обхватното разпространение по крайбрежието на България на откритите древни каменни котви потвърждава, че най-ранните плавания са били редовни. Без да сме в състояние да изградим стройна хронологична схема, най-общо можем да определим, че каменните котви са били разпространени през II хилядолетие пр.н.е. и началото на I хилядолетие пр.н.е. През античната епоха те били заменени с оловни щокове. Тъкмо от тази ранна датировка произтича голямото значение на откритието. Тя позволява да се изяснят някои страни от древното корабоплаване в Черно море и по-специално времето, когато в неговите води са проникнали мореплаватели от други морета.

Из “Древните каменни котви и проблемът за най-ранните плавания в Черно море” от Михаил Лазаров