ЦЕНТРАЛНОТО ЧЕРНОМОРИЕ

СЕЛИЩА С РИБАРСКИ КОЛОРИТ И ЗАПАЗЕНА КРАЙБРЕЖНА ПРИРОДА


Античната крепост на нос Св. Атанас е включена в проект на Черноморската мрежа на неправителствените организации.

Основната цел на проекта е да подкрепи и подпомогне популяризирането на територията на Централното черноморие като интересно и перспективно място за туризъм със запазена крайбрежна природа и рибарски колорит.

Заливът под нос Свети Атанас, гр. Бяла
Заливът под нос Свети Атанас, гр. Бяла (Снимка: Катя Николова-Токушева)

По проекта са изготвени три интерпретативни маршрута в района на рибарската област Бяла, Долни чифлик и Аврен, карти с обекти и теми за интерпретация по тях, информационни табели по маршрутите, сайт на проекта, документален филм за морето, морския живот и крайбрежието, брошури, листовки и др.

IMG_6435
Рибарско пристанище „Чайка“, гр. Бяла (Снимка: Катя Николова-Токушева)

Интeрпретативен маршрут „Св. Атанас“ включва, както античната крепост и пристанище „Чайка“ в гр. Бяла, така и пещта за строителна керамика в района на къмпинг „Луна“ (хотел „Сол Луна Бей“).

Проектът е финансиран по Местна стратегия за развитие на МИРГ Бяла – Долни чифлик – Аврен чрез Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007–2013.

Повече информация, както и електронен формат на печатните материали има на интернет страницата на проекта: http://www.byala.bsnn.org/index.html#