ЕДИН МИЛИАРД ТУРИСТИ, ЕДИН МИЛИАРД ВЪЗМОЖНОСТИ

Тази година Световният ден на туризма е с надслов „Един милиард туристи, един милиард възможности“, за да се подчертае влиянието на сектора върху икономическия растеж и създаването на работни места.

В тази връзка, генералният секретар на ООН Бан Ки Мун заявява в посланието си: „Нека да работим заедно, за да се максимизира огромния потенциал на туризма за създаване на общ икономически растеж, защита на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие и достоен живот за всички.“

Трансформиращата сила на туризма да носи възможности за поминък и да помага за намаляване на бедността, прави истинска разлика в живота на милиони хора. В момента, международния туризъм допринася с 1,5 милиарда щатски долара за световната търговия, представляващи 30% от износа на услуги, дял, който достига до 45% в слабо развитите страни. Туризмът също играе ключова роля за насърчаване на мултикултурния диалог и допринася за запазването на културното и природно наследство.

Световният ден на туризма се чества на 27 септември от 1980 г. насам.

Екипът на Общинския културен институт /музей/ – гр. Бяла поздравява всички обществени и частни институции и лица допринесли за развитието на туризма в Бяла, опазването и популяризирането на културно-историческото ни наследство и природно богатство.