ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ БЯЛА – ГРАД

С КОНЦЕРТ И ПРАЗНИЧНА ЗАРЯ БЕ ОТБЕЛЯЗАНА 30-ГОДИШНИНАТА НА ГРАД БЯЛА


Бяла отбеляза 30 години от признаването си за град на 5 септември 1984 год.

Тържеството бе открито с водосвет за здравето на жителите на Бяла и добруването на града. Църковният ритуал бе отслужен от представители на Варненската митрополия и отец Венци.

Кметът на общината Анастас Трендафилов изрази в приветствието си своята гордост и признателност към всички жители, културни и обществени дейци, допринесли за развитието и просперитета на града. С почетен плакет на града и грамота бяха удостоени ЦДГ „Първи юни“, ОУ „Отец Паисий“, Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм, НЧ „Пробуда 1928“, Дом за стари хора с физически увреждания, Клуб на пенсионерите, Църковно настоятелство, Общински културен институт /музей/ – гр. Бяла, Футболен клуб „Черноморец“, Волейболен клуб „Черноморец“, МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен, кметствата Дюлино, Господиново, Горица и Попович. За особен принос към опазването и съхраняването на културно-историческото наследство на Бяла, кметът отличи доц. д-р Валерий Йотов и Христина Янкова Желева.

За празничното настроение се погрижиха Росица Пейчева, сестри Диневи и фолклорен ансамбъл „Етноритъм“.

Концертът завърши с изключителен пироспектакъл със специални ефекти.

Празничната програма бе осъществена по проект „Бяла – красива, динамична, успешна туристическа дестинация“ на Общински културен институт /музей/ – гр.Бяла, финансиран по Местна стратегия за развитие на МИРГ БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области”, Мярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи“ на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейски фонд за Рибарство на Европейския съюз и Република България.