БЯЛА И МОРЕТО

ОТКРИХА ИЗЛОЖБА „БЯЛА И МОРЕТО“ ЗА ОПАЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА МОРСКАТА КУЛТУРА И РИБАРСКИ ТРАДИЦИИ


Приключи успешно проект „Опазване и съхраняване на риболовните традиции и културно наследство чрез развитие на туристически атракции пряко свързани с рибарството“ на Общински културен институт /музей/ – гр. Бяла.

Общата цел на проекта бе да съхрани и опази традициите и културното наследство на рибарската общност в региона.

В рамките на проекта бе организирана първа постоянна музейна експозиция „Бяла и морето“ представяща рибарската и морска история, култура и археология на региона от Гръцката колонизация по Западното Черноморско крайбрежие (VI в. пр. Хр.) до Късната Античност (началото на VII в.). Голяма част от експонатите представени в изложбата са открити при археологическите проучвания на нос Свети Атанас в гр. Бяла, други експонати са разкрити при подводните археологически експедиции проведени в периода от 1967 г. до 1989 г. В изложбата са представени и експонати намерени от местната рибарска общност и дарени на музея.

Дейност по проекта бе и изготвянето и отпечатвянето на първо книжно издание за рибарството, морската история, култура и археология на град Бяла и региона. Книгата „Бяла и морето“ е издадена като естествено продължение и надграждане над музейната изложба и също като нея има за цел да ангажира обществения интерес към традициите, културата и историческата обвързаност на региона с рибарството и морето, както и да спомогне за укрепване на индентичността и гордостта на рибарската общност и да допринесе в дългосрочен план за опазването и съхраняването на традиционния рибарски начин на живот, умения, знания и култура.

По проекта се проведе и първия по рода си в региона кулинарен празник „Рибна фиеста“. Основната цел на мероприятието бе да промотира региона като доставчик на риба и морски продукти, както и да насърчи консумацията на риба сред местните представители на региона и туристите. И също като всяка дейност за опазване и съхраняване на традициите, кулинарния празник „Рибна фиеста“ имаше за задача да послужи като социално лепило, което затвърждава идентичността, легитимира съществуването и начина на живот и поддържа общността свързана чрез споделяне на миналото.

Проект №B-DCH-A/2-2.2-003 „Опазване и съхраняване на риболовните традиции и културно наследство чрез развитие на туристически атракции пряко свързани с рибарството“ бе финансиран по Оперативна програма за развитие на сектрор „Рибарство“ 2007-2013 г., Ос 4 „Устойчиво развитие на Рибарските области“, Мярка 4.1 „Финансова подкрепа за прилагане на Местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи“, Месна стратегия за развите на МИРГ БЧС: Бяла – Долни чифлик – Аврен, съфинансирани от Европейски фонд за рибарство и Република България.