МУЗЕЯТ В БЯЛА С ПЪРВИ ДВА ПРОЕКТА ФИНАНСИРАНИ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ

ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЪРВИТЕ ДВА ПРОЕКТА НА ОБЩИНСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ /МУЗЕЙ/ – ГР. БЯЛА


Общинският културен институт /музей/ – гр. Бяла изпълнява два проекта по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г.

Основната цел на първия проект „ОПАЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ТРАДИЦИИ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РИБАРСТВОТО“ е да бъдат съхранени и опазени традициите и културното наследство на рибарската общност в региона. По проекта се предвижда да бъде организирана музейна експозиция и издадено печатно издание „Бяла и морето“ за историята на рибарството и морската култура в региона. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 27.01.2014 г., като общия бюджет на проекта е 29 686,00 лв.

Вторият проект „БЯЛА – КРАСИВА, ДИНАМИЧНА, УСПЕШНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ“ цели да популяризира град Бяла като туристическа дестинация чрез използване на събитийния и фестивален туризъм като форма за привличане и задържане на нови туристи и удължаване на престоя на вече избралите Бяла за почивка гости. По проекта ще бъде организирана фотоизложба „30 години Бяла – град“, издадена книга за историята на Бяла, проведена първа историческа възтановка на живота през VI в. в Античната крепост на нос Свети Атанас и организирано празнично честване по случай 30 години от признаването на Бяла за град. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 27.05.2014 г., като общия бюджет на проекта е 57 708,56 лв.

И двата проекта са финансирани по Местна стратегия за развитие на МИРГ БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен, Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области”, Мярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи“ на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейски фонд за Рибарство на Европейския съюз и Република България.