ПЪТУВАНЕ ПРЕЗ СЪКРОВИЩАТА НА АНТИЧНОСТТА

ДИГИТАЛНА НУМИЗМАТИЧНА ИЗЛОЖБА

ИЗЛОЖБА “ПЪТУВАНЕ ПРЕЗ СЪКРОВИЩАТА НА АНТИЧНОСТТА”

„Пътуване през съкровищата на Античността“ е първата дигитална нумизматична изложба на Общинския културен институт /музей/ – гр. Бяла. Изложбата представя част от монетните находки открити при проучването на тракийското светилище на нос Св. Атанас и обхваща период датиращ от V век пр. Хр. до I век сл. Хр.