ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

БЯЛА И МОРЕТО

(ОТ ДРЕВНОСТТА ДО СРЕДАТА НА ХХ ВЕК)


Печатно издание на Общински културен институт /музей/ – гр. Бяла, 2014 ©

Книгата е създадена по проект „Опазване и съхраняване на риболовните традиции и културно наследство чрез развитие на туристически атракции пряко свързани с рибарството“ на Общински културен институт /музей/ – гр. Бяла, финансиран по Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013, съфинансирана от Европейски фонд за рибарство и Република България.

„Бяла и морето“ е първото печатно издание за рибарството, морската история, култура и археология на град Бяла и региона.

Cover-Byala_i_moreto

АВТОР: ДОЦ. Д-Р ВАЛЕРИ ЙОТОВ
Година на публикуване: 2014
ISBN: 978-619-7079-32-6
Формат: 50 страници, 148×210 мм., с меки корици
Свали PDF файл: Бяла и морето