ПОСТОЯННИ ЕКСПОЗИЦИИ

Постоянната експозиция на Общинския културен институт /музей/ – гр. Бяла е разположена в реновирана сграда, намираща се на площад „Европа“ в центъра на Черноморския град. Експозицията на музея е представена в четири изложбени зали и лапидариум с обща площ от 400 кв. м. и включва експонати обхващащи период от близо три хиляди години – от времето на I хил. пр. Хр. до XIX в. сл. Хр. Изложените в музея експонати са групирани по теми – „Антично светилище“, „Бяла и морето“, „Раннохристиянски център“ и „Всекидневието на града“.

Акцентът на експозицията е поставен върху по-значимите открития направени при научните проучвания на археологическия обект на нос Св. Атанас край град Бяла, област Варна. Археологическият обект на нос Св. Атанас е открит през 2009 год. от Деян Янчев, тогава студент по история във Великотърновския университет, а днес директор на Общинския културен институт /музей/ – гр. Бяла и доц. д-р Валери Йотов, археолог от РИМ-Варна и в последствие научен ръководител на археологическите разкопки на нос Св. Атанас.

В Общинския културен институт /музей/ – гр. Бяла е представена и музейната сбирка „Белите скали“. Сбирката представлява колекция от вкаменелости, руди и скални късове от природен феномен „Белите скали“ – варовиков непрекъснат геоложки профил, датиращ от периода Креда-Терциер преди 65 милиона години. Скалите се намират на морския бряг на град Бяла и са едно от малкото достъпни места по света, които свидетелстват за гигантския космически катаклизъм причинил, според много хипотези, изчезването на динозаврите.

 

АНТИЧНО СВЕТИЛИЩЕ


Изложбена зала „Антично светилище“ се помещава на първия етаж в източното крило на музейната сграда и в хронологично отношение представя експонати от т.нар. езически период на археологическия обект на нос Св. Атанас от VI в. пр. Хр. до III в. сл. Хр. През класическата епоха археологическият обект на нос Св. Атанас не е бил населяван, а е служил като свещено място или култов център за местното тракийско население. През римската императорска епоха от II до III в. сл. Хр., тракийският храм се надстроява и превръща в светилище посветено на полубог Херакъл.

Picture 3
Мраморна статуетка на полубог Херакъл в борба с Немейския лъв (II в. сл. Хр.)

Най-ранните материали изложени в експозицията датират от VI в. пр. Хр. Представени са интересни находки от Тракийския култов център, който е включвал повече от 140 култови ями, пещи, десетки жертвени огнища (есхари) и храм. Повечето от предметите от този период (VI в. пр. Хр. – I в. сл. Хр.) представляват вносна керамика от Гърция и Средиземноморския басейн.

В постоянната експозиция „Антично светилище“ са включени и мраморни статуетки открити в светилището на полубог Херакъл от римския период на археологическия обект на нос Св. Атанас.

 

БЯЛА И МОРЕТО


Старогръцки керамичен съд/киликс (V в. пр. Хр.)
Старогръцки керамичен съд/киликс
(V в. пр. Хр.)

 

Зала „Бяла и морето“ се помещава на първия етаж в източното крило на музейната сграда и в хронологично отношение представя експонати от района на град Бяла и околните селища с най-обща датировка от I хил. пр. Хр. до XIX в. сл. Хр. Експозицията включва и находки открити от подводните археологически проучвания в залива на град Бяла, осъществени през 70-те и 80-те години на миналия век.

Изложбата показва живота свързан с морето и морската търговия, която е била изключително сериозна още от времето на Гръцката колонизация по Западното Черноморско крайбрежие до Средновековието и е позволявала досег на месните жители с отдалечени иначе от тях култури и цивилизации.

В експозицията са представени: амфори, антични и средновековни керамични съдове, щокове от антични котви и др. Интерес представляват и различните и многобройни монетни находки, които представят търговските връзки на хората населявали района на днешната община Бяла с останалата част от тогавашния свят. Най-ранните монетни находки са от IV в. пр. Хр.

 

РАННОХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР


Изложбена зала „Раннохристиянски център“ се помещава на втория етаж в източното крило на музейната сграда и представя експонати от раннохристиянския сакрален център на нос Свети Атанас, който включва базилика, три кръщелни, жилище на хора-епископа, хранилище за църковните дарове и кладенец за светена вода.

Експозицията представя детайли от олтарния интериор на базиликата на нос Свети Атанас, които са внос от производствените центрове на някои от островите в Мраморно море, архитектурни декорации, части от църковната утвар, олтарни маси, стенописи и много други предмети, които дават цялостна картина за богатата декорация и обзавеждане на базиликата.

Обр. 1
Епископски златен пръстен представящ Ротондата „Анастасий“ над Гроба Господен в Йерусалим (VI в. сл. Хр.)

Изложбата „Раннохристиянски център“ включва предмети, които са изключително редки и ценни за науката. Посетителите на Общинския културен институт /музей/ – гр. Бяла могат да видят най-ранния в света епископски златен пръстен (VI в.) намиран при археологически разкопки, безценен фрагмент от стенопис с лика на младия Христос (от края на IV в.), най-ранните открити в България надписи с имената на Св. Богородица и Иисус Христос, както и много други предмети свързани с ранното християнство.

 

ВСЕКИДНЕВИЕТО НА ГРАДА


Зала „Всекидневието на града“ се помещава на втория етаж в западното крило на музейната сграда и в хронологично отношение представя експонати от археологическия обект на нос Свети Атанас с датировка от IV до началото на VII в.

Докато все още много остава неизвестно за цивилизацията, обитавала малкото пристанищно градче и крепост на нос Свети Атанас преди 1300 години, артефакти от всекидневието ѝ са издържали изпитанията на времето, за да хвърлят малко светлина по темата днес. Тази постоянна експозиция има за цел да засвидетелства за бъдещите поколения онези, които са живели преди, като представи експонати от бита и ежедневието на хората населявали района на днешната община Бяла през късната античност.

Изложбата включва: експонати открити в пещите за производство на битова керамика, керамични съдове и лампи от жилища, монетни находки, везни и теглилки от жилището на трапезита (обменно бюро), големи керамични съдове (питоси) за съхранение на жито и вино, тежести за мрежи и рибарски принадлежности, както и много др. предмети от късноантичния бит и култура.

Collection of ceramic lamps, 6-7 century AD
Сборна находка от керамични лампи (VI – VII в. сл. Хр.)